Samenwerking veiligheidsdiensten: de verschillende machten binnen de overheid Slautis.

Wat in mijn fictieve thriller Enclave naar voren komt, is dat veel diensten binnen de overheid, door het gebrek aan vertrouwen, samenwerking en veel verkeerde prikkels, schade berokkenen aan de maatschappij.

Veel van dit soort verschijnselen komen pas na enkele jaren aan de oppervlakte (zie in Nederland de Toeslagenaffaire), maar andere problemen komen sneller in de openbaarheid.

In mijn boek (het is fictie 😊) is dat schrijnend aanwezig, als door een historische controverse, de verschillende veiligheidsdiensten niet samenwerken en dreigingen niet worden opgemerkt.

Hoe dat in mijn boek afloopt, is voor u een vraag, maar voor mij een weet.