Manipulatie van gegevens, waardoor misleiding een appeltje/eitje wordt i.c.m. het gebruik van nepaccounts.

In mijn thriller Enclave blijkt dat één stap in het plan van het vijandige land essentieel is geweest. Manipulatie van data: het manipuleren van gegevens helpt de misleiding  en de desinformatie die wordt nagestreefd. Dit werd nog versterkt door het gebruik van een leger van anonieme accounts op de sociale media.

In mijn boek neemt dat dusdanige vormen aan waardoor het een behoorlijke invloed krijgt op het maatschappelijk leven. Het vijandige land is daar bewust en heel professioneel mee bezig geweest in dit fictieve land Slautis.

Vraag is uiteraard hoe dit in de echte wereld kan worden voorkomen. Los van het feit dat het bewust manipuleren van data hard moet worden aangepakt, kan de impact van die manipulatie ieder geval verminderd kunnen worden als er anders zou worden omgegaan met de anonimiteit van de accounts op alle sociale media. In veel gevallen gaan hele legers trollen schuil achter desinformatie en vuilspuiterij. Als dat hand in hand gaat met manipuleren van data kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Het is op dit moment moeilijk (of onmogelijk) om te achterhalen wie deze acties initiëren. Hierdoor voelen de anoniemen zich onschendbaar en kunnen dus ongestoord hun gang gaan met hun nepaccounts.

In mijn boek zijn ze in staat om het maatschappelijk leven dusdanig te beïnvloeden dat de gevolgen dramatisch dreigen te zijn. Hoe zou dat aflopen?